English
 
公司資料
  企業管治
  財務摘要
  財務報告
  公告及通函
  環境、社會及管治報告
  展示文件
  簡報及網上廣播
  新聞稿
  分析師名單
  投資者活動日誌
列印此頁
  設為首頁
  加入最愛
  網站地圖

 

 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
 
     
 
日期 活動 地點
2010年8月31日 2010年中期業績發佈會 香港
2010年6月9日 2010年股東週年大會 香港
2010年4月28日 2009年全年業績發佈會 香港
 
 
 
   
 
www.mengniu.com.cn